ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  • ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ & ΣΕΙΣΜΟΙ (ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) (prezi)

  1. Ηφαίστεια

  2. Σεισμοί

  3. Λιθοσφαιρικές πλάκες

  4. Το ελληνικό τόξο

  5. Η επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων στη ζωή μας-Σύνοψη ενότητας 

 

ENOTHTA Α’ ΧΑΡΤΕΣ

Α1.1. Γεωγραφικές συντεταγμένες

     

Α1.2 Παιχνίδια με τις γεωγραφικές συντεταγμένες

     

Α1.3 Η χρήση των χαρτών στην καθημερινή ζωή

  

 

  

Α1.4 Ποιον χάρτη να διαλέξω

  

 

 

 

ENOTHTA Β’ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Β1.2 Χωρίζοντας το περιβάλλον σε ενότητες

  

 

 

 

Β2.1 Σύνθεση της ατμόσφαιρας, θερμοκρασία, άνεμοι

  

 

  

Β2.2 Οι βροχές, το κλίμα

  

 

  

Β3.1 Το νερό στη φύση

  

 

  

Β 3.4 Τα ποτάμια του κόσμου.ppsx

  

 

  

Β3.2 Ωκεανοί και θάλασσες.ppsx

     

Β4.2 Το εσωτερικό της Γης.ppsx

     

Β4.3 Δυνάμεις που διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης. Ενδογενείς και εξωγενείς.ppsx

     

Β5.1 Η γεωγραφική κατανομή των οργανισμών.ppsx

     

ENOTHTA Γ’ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γ1.1 Ο πληθυσμός της Γης.ppsx

     

Γ 1.2 Η κατανομή των ανθρώπων στη Γη.ppsx

     

Γ1.3 Παιχνίδια με τις ηλικιακές πυραμίδες.ppsx

     

Γ1.4 Οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη.ppsx

     

Γ 1.5 Που είναι κτισμένες οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη.ppsx

     

Γ 1.6 Τόσο διαφορετικοί και τόσο ίδιοι.ppsx

     

Γ 2.1 Φυσικοί πόροι.ppsx

     

Γ 2.2 Ανθρώπινοι πόροι.ppsx

     

Γ2.3 Προβλήματα που ζητούν απαντήσεις.ppsx

     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου